سخت ترین بلا

امیرالمؤمنین(ع)فـرمـودنـد:

سخت ترين بلا براى مؤمن محروم شدن از سه خصلت است. عرض شد: آن سه كدامند؟ فرمود: كمك مالى، انصاف داشتن و ياد خدا در همه حال. مقصودم به زبان آوردن«سبحان اللّه » و «الحمد للّه » نيست؛ بلكه منظورم به ياد خدا بودن در مواردى است كه خداوند برايش حلال و يا حرام كرده است.
.
بحار الأنوار | ۴۰ | ۴۴ | ۷۸

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده