تشرف آیت الله سيد محمد گلپايگانى

 

حجة الاسلام و المسلمين آقاى حاج شيخ محمد باقر ملبوبى صاحب كتاب «الوقايع و الحوادث» خوابى را كه خود از آيت الله سيد محمد گلپايگانى شنيده اند، طبق درخواست نويسنده چنين مرقوم فرمودند:

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته