اطلاع رسانی برنامه کربلا

عزیزان مسئول هیئت که برای عزیمت به کربلا ثبت نام کرده بودند مورخه 12 شنبه شهریور ماه ساعت 18 در جلسه توجیهی برای خادمان کربلای معلی شرکت نمایند 

عدم شرکت در جلسه به منزله انصراف از شرکت دربرنامه خادمان کربلا خواهد بود 

با تشکر 

شورای هیئات مذهبی استان قم 

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده