میزبانی شورای هیئات مذهبی شهرقم ازمدیرکل محترم اموراقتصادودارائی استان قم

میزبانی شورای هیئات مذهبی شهرقم ازمدیرکل محترم اموراقتصادودارائی استان قم

شورای هیئات مذهبی شهرقم روزیکشنبه 1401/09/20میزیان مدیرکل محترم اموراقتصاد ودارایی استان قم جناب آقای مهندس نیرو بخش بود. دراین دیدار که هیئت رئیسه شورای هیئات مذهبی حضورداشتندوجناب آقای نیروبخش وچندتن از کارشناسان این اداره مطالبی راجع به اموراقتصاد ومالیاتی هیئات ارائه کردند. مسئول شورای هیئات مذهبی شهر قم آقای اشعری مشکلات افتتاح حساب بنام هیئات ونیزمسدودشدن دستگاه های کارت خوان هیئات رامطرح کردند وبرخی موارد دیگرراذکر کردند. درپایان نتایج مثبتی به دست آمد که بموقع به استحضارمسئولین محترم هیئات خواهدرسید.

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته