چند داستان از سیره زندگانی امام سجاد علیه السلام

شاخه گلی از گلستان سیره زندگانی امام سجاد(علیه السلام)

احساس امنیت
روزی امام سجاد(علیه السلام) غلامش را صدا زد اما او جواب نداد، دوباره صدا زد و او همچنان سکوت کرد، برای بار سوم او را صدا زد و غلام جواب داد
.
امام(علیه السلام) فرمود: مگر صدای مرا نشنیدی؟
غلام جواب داد: شنیدم.
امام(علیه السلام) فرمود: پس چرا جواب مرا ندادی؟
غلام گفت: چون می دانستم که از جواب ندادنم آزاری از تو به من نمی رسد.
حضرت فرمود: حمد خدایی را که غلامم را از من در امنیت قرار داده است.

 

ادّعای تشیع
مردی به امام سجاد(علیه السلام) عرض کرد: یابن رسول الله! من از شیعیان شما هستم.
حضرت فرمود: با تقوا باش و ادعایی نکن که خداوند به تو بگوید دروغ گفتی و در ادّعای خود مرتکب معصیت شدی. شیعه ی ما کسی است که قلبش از هر ناخالصی و حیله و تزویری پاک باشد.
تو بگو من از دوستداران شما هستم.
مرد دیگری به آن حضرت عرض کرد: یابن رسول الله من از شیعیان خالص شما هستم؟ امام(علیه السلام) فرمود: ای بنده ی خدا، اگر تو مثل ابراهیم خلیل(علیه السلام) هستی که خداوند فرمود: و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم.
و از پیروان نوح(علیه السلام )، ابراهیم(علیه السلام) بود که با قلبی پاک و سالم به دعوت خلق آمد. اگر قلب تو همانند ابراهیم است تو از شیعیان ما هستی و اگر قلب تو مثل قلب او از هر غل و غشی پاک نیست تو از دوستداران ما هستی.

 

یک فراز اخلاقی
شخصی نزد امام سجاد(علیه السلام) آمد و عرض کرد: فلان شخص در باره ی شما بدگویی کرد.
امام(علیه السلام) فرمود: بیا با هم نزد او برویم. به همراه امام(علیه السلام) حرکت کردند. وقتی به منزل او رسیدند فرمود: اگر آنچه درباره ی من گفتی حق است خداوند تعالی مرا ببخشد و اما اگر سخنان بیهوده ای گفته ای خداوند تو را ببخشاید.

 

دعای امام سجاد(ع) در سجده
طاووس یمانی گفت: شبی از کنار کعبه عبور می کردم، دیدم امام سجاد(علیه السلام) به حجر اسماعیل وارد شد، و مشغول نماز گردید، سپس به سجده رفت.
من با خود گفتم: این مرد صالح از خاندان رسالت و نیکی است خوب است از فرصت استفاده کرده و گوش کنم بدانم دعای آن حضرت در سجده چیست؟ شنیدم در سجده می گفت:
عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، سائلک بفنائک
«بنده ی کوچک تو به در خانه تو آمده، بی چاره ی تو به در خانه ی تو آمده، فقیر تو به در خانه تو آمده، درخواست کننده ات به درگاه تو آمده است».
طاووس می گوید: آن را یاد گرفتم و در رفع هر اندوه و گرفتاری آن دعا را خواندم، و اندوه و گرفتاریم برطرف شد.

 

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته