دل نوشته با حضرت ارباب علیه السلام

 

از من بی خانمان آلوده تر داری حسین؟ 

یا که از حال خراب من خبر داری حسین؟ 

 

کام تلخی دارم از بس که اسیرم سیدی

برمذاق تلخ من شهد شکر داری حسین

 

گرچه قلبم را گرفته هرکس و هرناکسی

گاه گاهی از دل زارم گذر داری حسین

 

روضه هایت حال و روزم را دگرگون می کند

داغ جانکاهی تو در بین جگر داری حسین

 

لحظه مردن سرم را روی دامانت گذار

مطمئنم که هوای محتضر داری حسین

 

نیستم حر و پشیمان آمدم من را ببخش

در میان کل عالم تو اثر داری حسین

 

پاسخ گرمی بده بر این سوال نوکرت.. 

از من بی خانمان آلوده تر داری حسین؟

 

شاعر: محسن راحت حق

 

 

اندکی صبر تا ماه عشق

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته