شهید رمضان

قطعا زیباترین توصیف شهادت طلبی روحانیت راستین را باید در جملات حضرت امام خمینی در #منشور_روحانیت پیدا کرد:

حقاً از روحانیت راستین اسلام و تشیع جز این انتظاری‌ نمی‌رود که در دعوت به حق و راه خونین مبارزه مردم، خود اولین قربانی ها را بدهد و مُهر ختام دفترش شهادت باشد. آنان که حلقه ذکر عارفان و دعای سحر مناجاتیان حوزه‌ها و روحانیت را درک کرده‌اند در خلسه حضورشان آرزویی جز شهادت ندیده‌اند و آنان از عطایای حضرت حق در میهمانی خلوص و تقرب جز عطیه شهادت نخواسته‌اند.

.طلبه های حاشیه شهر مشهد باشی و عمرت رو بزاری برای محرومیت زدایی، قطعا میشی سوژه ترور وهابیتی که همه امیدش فقر توی منطقه محروم هست.
 

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته