معرفی اپلیکیشن جامع قرآنی سراج

نرم افزار قرآنی سراج شامل متن قرآن به همراه چندین ترجمه به فارسی و زبان های خارجی، تفسیر و صوت قرآن در بستر اندروید می باشد 

محتوای نرم افزار:
- نرم افزار قرآنی به 5 زبان
- متن قرآن کریم
- 7 ترجمه فارسی + ترجمه سید محمدرضا صفوی
- 4 ترجمه به زبان های خارجی (ترکی، انگلیسی، آلمانی، فرانسه)
- ترتیل 6 قاری برجسته بصورت کامل
- ترتیل بیش از 70 قاری بصورت آیه به آیه
- 2 صوت ترجمه فارسی قرآن
- 6 صوت ترجمه قرآن به زبان های خارجی

 ویژگی های بخش ختم قرآن کریم
شرکت در ختم عمومی قرآن قرآن کریم
شرکت در ختم گروهی
امکان ایجاد ختم گروهی توسط کاربر

لینک نصب 
https://cafebazaar.ir/app/isca.quran.seraj

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده