آيا بايد به بخشش خداوند اميدوار بود يا اطمينان کنيم که خداوندمارابخشيده است؟

پرسش:

 آيا بايد به بخشش خداوند اميدوار بود يا اطمينان کنيم که خداوندمارابخشيده است؟

پاسخ:

 يأس و نوميدي از رحمت و مغفرت الهي از بزرگترين گناهان است؛ زيرا آنچه سبب يأس از رحمت و مغفرت پرودگار عالم مي شود، ضعف اعتقاد به قدرت و کرم و رحمت بي پايان اوست و قرآن مجيد آن را از صفات کفار قرارداده است و مي فرمايد:
« وَ لا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْکافِرُونَ؛و از رحمت خدا مأيوس نشويد؛ که تنها گروه کافران، از رحمت خدا مأيوس مي‏شوند!»(1)

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته