لوله‌_کشی_آب_بدون_مجوز!

 

لوله‌_کشی_آب_بدون_مجوز!


 شخصی بدون مجوز از سازمان آب، لوله‌ای از خيابان به منزل خود كشيده است لطفاً‌ بفرماييد:
الف) حكم غسل و وضوی انجام شده با آن آب، چه حكمی دارد؟ ب) در صورتی كه انشعاب لوله از منزل همسايه ـ با اجازه وی‌ ـ باشد، حكم چگونه است؟


 آیت الله خامنه‌ای:
الف) در فرض سؤال حكم غصب را دارد. ب) با فرض عدم صدور مجوز از سازمان آب اجازه همسايه مجوّز استفاده از آن نيست.

 آیت الله سیستانی:
الف) خلاف مقررات جائز نيست ولی غسل و وضوئش صحيح است.

 آیت الله شبیری زنجانی:
الف) غسل و وضو با آب مذكور حرام است، ولی محكوم به صحت است. ب) اگر خلاف مقررات باشد، ‌جائز نيست، ولی محكوم به صحت است.

 آیت الله صافی گلپایگانی:
الف و ب) اگر مسئولين امر اجازه دهند اشكال ندارد.

 آیت الله فاضل لنکرانی:
الف) اگر بنا دارد پول آب مصرفی را بدهد وضو و غسل صحيح است. و اگر بنا دارد پول آب مصرفی را ندهد، وضو و غسل اشكال دارد. بنابر احتياط واجب صحيح نيست. ب) كار غير قانونی كرده ولي چون اصل آب غصبی نيست لذا وضو و غسل باطل نيست.

 آیت الله مکارم شیرازی:
الف) جايز نيست و غسل و وضوي او اشكال دارد. ب)‌ هرگاه بر خلاف مقررات اداره آب باشد اين كار نيز جايز نيست.

 آیت الله نوری همدانی:
الف و ب) هر دو اشكال دارد.

 آیت الله وحید خراسانی:
الف) درفرض سؤال بنابر احتياط واجب صحيح نيست. ب) ‌چنانچه سازمان آب انشعاب داده و شرط كرده كه اين انشعاب را به ديگری ندهيد دادن انشعاب بنابر احتياط واجب جايز نيست و استفاده از آن هم بنابر احتياط واجب جايز نمی‌باشد.

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته