نتایج قرعه کشی دوره دوم وسوم وام قرص الحسنه

سلام نتایج قرعه کشی دوره دوم وسوم وام قرص الحسنه شورای هیئات مذهبی به شرح ذیل می باشد.
آقایان
۱-حسین ابری
۲-لطفعلی مرادی
۳-حسین مرجانی آلانق
۴-محموداحمدی
۵-علیرضاجعفری
۷-علی مقیمی
۸-محمدرضا برزگر بفروئی
۹-داود مختاری ورزنه

بانوان
۱۰-شهربانوعلیپور
۱۱-معصومه سلطانی
۱۲-فاطمه حسن نژاد

لازم به ذکر است افراد فوق در اسرع وقت فردا وپس فردا به دفترشوراهیات مذهبی استان مراجعه کنید جهت گرفتن معرفی نامه به صندوق مربوطه
چون تا پایان سال فرصت باقی نمونده است.
انشالله مابقی افراد برای سال اینده قرعه کشی میشود.

۵
از ۵
۲۲ مشارکت کننده