​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

نحوه دریافت کارت استخر

سانس استخر خصوصی برای مسئولین هیئات و ارکان هیئات مذهبی که در روز یکشنبه ها میباشد از طریق  کارت مخصوص امکان پذیر است  برای همین منظور عزیزان مسئولین هیئات و ارکان هیئات برای دریافت کارت به شورای هیئات  مذهبی استان قم مراجعه نمایند 

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده
مصطفی فهیمی گفت:
در خواست کارت استخر