بلند یا اهسته خواندن و عدم توجه به حکم

 سوال:حکم بی توجهی به بلند یا آهسته خواندن نماز چیست؟
 
پاسخ: 

همه مراجع: اگر نمازگزار در جایی که باید نماز را بلند بخواند، به عمد آهسته بخواند یا در جایی که باید آهسته بخواند، به عمد بلند بخواند،‌[1] نمازش باطل است
ولی اگر از روی فراموشی یا ندانستن مسأله باشد،‌ نماز صحیح است [2] و اگر در بین خواندن حمد و سوره بفهمد اشتباه کرده، لازم نیست مقدار خوانده شده را دوباره بخواند. [3]


 پی نوشت:
[1]. آیت الله سیستانی: بنابر احتیاط واجب.
[2]. آیت الله مکارم: مگر آنکه در یاد گرفتن مساله کوتاهی کرده باشد که بنابر احتیاط واجب اعاده می کند.
[3]. توضیح المسائل ده مرجع، م 995، امام، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج1، القرائه، م 22 و 23؛ بهجت، وسیله النجاه، م 709 و استتفتائات، ج2، س 1910 و 1911 و استفتا؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س 458 و 459 و استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 962؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، م 618 و المسائل المنتخبه، م 285 و استفتا؛ صافی، هدایه العباد، ج1، م 767؛ مکارم، استفتائات جدید، ج2، با استفاده از س 250 و 252 و العروه الوثقی مع تعلیقات، ج1، القرائه، م 22 و 23 و استفتا.

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته