اجازه برای دکتر

سوال: اگر شوهر اجازه مراجعه همسر مریضش به پزشک را ندهد زن می تواند بدون اجازه یا در صورت اجازه خروج از منزل برای خرید، در بین خرید به پزشک مراجعه نماید؟


 پاسخ:  

اگر مراجعه به دکتر ضرورى و نرفتن موجب ضرر قابل توجه و تشديد مريضي شود، در فرض سؤال (بدون اجازه) اشکال ندارد. در صورتی که شوهر اجازه کلی داده و يا مراجعه به دکتر ضرورى باشد، (در بین خرید) اشکال ندارد.

------------------
 استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای، شماره استفتاء: 570515.

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده