طلا و هدایایی که دوران نامزدی، عقد و ازدواج برای همسرم خریدم، آیا می‌توانم قبل یا بعداز طلاق پس بگیرم؟

سؤال: طلا و هدایایی که دوران نامزدی، عقد و ازدواج برای همسرم خریدم، آیا می‌توانم قبل یا بعداز طلاق پس بگیرم؟

 همه مراجع، به‌جز آیت الله زنجانی: 
 اگر طلا رو به همسرتون امانت دادین، در هرصورت مى‌تونین پس بگیرین. 

 اما اگر هدیه کردین که معمولاً این‌طوریه، فقط به شرطی می‌تونین ازش پس بگیرین که:
خانم اون‌طلا رو تعویض نکرده باشه
خانم از ارحام(فامیل نسبی) نباشه؛
خانم فوت نشده باشه؛ 

عوض طلایی که دادین، چیزی نگرفته باشین.

آيت‌الله زنجانی: فقط درصورتی‌که طلا رو به همسرتون امانت دادین، مى‌تونین اون رو پس بگیرین.

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده