تصاویر/ هیئتی های تکیه حاج سید حسن قم در چهل سال پیش

 

تصاویر/ هیئتی های تکیه حاج سید حسن قم در چهل سال پیش

عقیق: هیئت ها از موثرترین عوامل پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بودند. در ادامه تصاویری از تکیه حاج سید حسن شهر مقدس قم در محرم سال 1353 منتشر می شود. این تکیه از قدیمی ترین هیئت های شهر قم است.


 ۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده