گذر جدا 2

گذر چتا. جداه در قدیم الایام.باربند  به حساب می آمده.ودر درست  سادات قزوین بوده است ابتدا مرحومین سید احمد بنی فاطمی نجار و حاج عباس جدایی مشترکان باربند مذکور را ۵۰ ساله اجاره نمودن سال یک تومان آن مبلغی هم به درخواست مالک خرج عزاداری سیدالشهدا کند

. سرآمد سید احمد بنی فاطمی این مکان را. تبدیل به تکه نمود و با ساختن بنایی عالی به روضه خوانی و عزاداری پرداخت سید احمد از وکلای میرزا دادگستری و یکی از محترمین بنام قم بوده است. و مشکلات محلی و مردمی به دست توانای او حل می شده است. فرزند برومندش سید حسن بنی فاطمی مسئولیت تکه مذکور را برعهده گرفت آن مرحوم سالها به نحوه شایسته ای در این دستگاه با عظمت خدمتگزاری کرده است تولیت تکیه گذر جدا در یاد مرحوم حاج مرتضی برقعی واعظ شهری رقم کمی بوده است و ما شاعر نامدار این محل جدای قمی بود

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده