سنگاب خانه قسمت اول

معروف ترین و با سابقه ترین سنگاب خانه‌ای که در ایام محرم. در ایران برپا می گردیده است سنگاب خانه مرحوم میرزا محمد فخیم ای. است که در سال ۱۳۰۰ شمسی بنیان گذاشته شده است. این سنگاب خانه را ابتدا در جنب حرم مطهر میدان. خانه و سپس در محازی گذرخان برقرار می‌کردند. شادروان فخیمی آن مرد بزرگ با علاقه عجیب و با کمک جمعی از صنف آهنگران شهر به این عمل خیر همت می گذاشت و به سقایی می پرداخت. به وسیله مشک از انبار سردار و دیگر جاها آب آشامیدنی برای مردم عزادار و دست‌ها تهیه نموده و در ظرف‌های مخصوص که سنگاب خوانده می‌شد می ریختند سنگاب خانه مذکور دارای تزئیناتی از قبیل چراغ های الوان کتیبه. چادری که برای سایه بان روی سنگ آب خانه می بستند متعلق به آقا سید محمد باقر متولی باشی بود سالی به واسطه مخالفت مردم با متولی باشی و پیوستن مرحوم فخیمی به صنف مخالفین آقا سید محمد باقر از دادن چادر امتنان نمود. مرحوم فخیمی چادری از اصفهان تهیه نمود که شعری بگوید تا بر پارچه‌ای بنویسند و بر بالای سنگاب خانه نصب کنند آقا میرزا روح الله این بیت را گفته بود

کیمیایی است عجب تعزیه داری حسین

که نباید زکسی که کسی منت اکسیر کشید

بعدها دیگران ابیاتی به آن اضافه نمودند

هیات سقاها ها سید جلال رضویان بود به قرار اطلاع دفتر جنگ ارزشمندی هم داشته است که راقم این کلمات آنان را ندیده گرفته است شایان ذکر است آقای رضویان از جمله شخصیت‌های به نام و نیکوکار این شهر است و آثاری که به عنوان باقیات صالحات از خود به یادگار گذاشته پلی است که به نام وی مشهور می باشد این پل که میدان خاکفرج را  متصل می‌کند در سال ۱۳۵۷ شمسی مبلغ ۸ میلیون تومان هزینه داشته است که مشاوره علیه از کیسه. تمامی آنان را مقدم پرداخت نموده است مسجد رضوی واقع در خیابان باجک هم از آثار خیر اوست.

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته