تکیه عشقعلی

 

تکیه عشق علی. سابقه این هیات به ۲۵۰ سال می‌رسد در این محل که امروزه به نام عشق علی معروف است خانقاهی وجود داشته که در آن دراویش معروفی در آنجا گرد هم می‌آمدند و قد. عشق علی بوده است. به مرور زمان این مکان تبدیل به تکه گردیده ولی امروز به صورت مسجد درآمده و از قدیمی‌ترین سردسته های این تکیه تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد. آقا سید حبیب الله شمس الدینی و آقا نعمت الله حاج حسینی بودند. آقا مصطفی عمو. اثر جنبان و بهادران به نام قم بوده است با آنان همکاری داشته است در مورد ساختمان جدید و سابقه این تکه با آقای حاج ارباب رضا قیومی از مرحوم مردم نیکوکار و بلند همت این محل محسوب می‌شود. برای نویسنده کتاب نقل فرموده اند هنگام تجدید بنای این تکیه سنگ قبرهایی از زیر خاک بیرون آورده شده که با مشاهده نوشته های روی آن معلوم کرد دود گردیده که در سال‌های دور دراویش بسیاری در این مکان به خاک سپرده شده اند و این می‌تواند دلیلی باشد برای اینکه این مکان ابتدا خانقاه بوده است. معروف این حیات مرحوم آقا سید علی شمس الدینی سال وفاتش. ۱۳۵۷ شمسی بوده که در فن سخنرانی پویان تخلص می کرده. از او به یادگار مانده که نمونه ای از آن را. به خوانندگان تقدیم می داریم لازم به ذکر است عزاداری در این تکیه سال هاست تحت نظر آقایان ذیل به نحو شایسته ای اداره می شود. ح***. ابوالفضل سرکشیک حاج حسن عباسی. نادر قیومی حاج محمد بهمنی و نیز دو تن دیگر که به رحمت ایزدی پیوسته اند حاج دایی غلام حسین و آقای محمد عزیزی.

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده