​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

جلسه مدیران کانون بسیج هیئات مذهبی ناحیه شهرستان

 

جلسه مدیران کانون بسیج  هیئات مذهبی ناحیه شهرستان 
پنجشنبه23 تیر
ساعت 18 تا 19:30
سالن شهیدفخری زاده
 ناحیه مقاومت بسیج شهرستان قم
جنب پل حجتیه
باحضور
جانشین فرماندهی سپاه استان
مدیرکل ارشاد استان
مدیر فرهنگی ورزشی شهرداری

آدرس 
جنب پل حجتیه
ناحیه مقاومت بسیج شهرستان قم
سالن شهید فخری زاده

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده