شهید کاوه و حمل گونی در سنگرها

شهید کاوه و حمل گونی در سنگرها

️ همه می‌دانستند که مسئول تدارکات مجروح شده است 

یک نفر که دستش مجروح بود گونی بزرگی رو گذاشته بود روی دوشش و تو سنگر ها جیره پخش میکرد!

بچه ها باهاش شوخی میکردن.

-اخوی دیر اومدی!

-برادر میخوای بکشیمون از گشنگی؟

-عزیز جان! حالا دیگه اول میری سنگر فرماندهی برا خودشیرینی دیگه.. 

گونی بزرگ بود و سر اون بنده خداپایین. کارش که تموم شد، گونی روگذاشت زمین ... 

همه شناختنش! سردار شهید محمود کاوه بود. #سردار_شهید_محمود_کاوه #هفته_دفاع_مقدس

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته