مدیون انهاییم

‏مدیون انهاییم 

امروز به راحتی به رختخواب می‌رویم و دغدغه‌‌ی حملات هوایی و زمینی نداریم

جوانانی ایستادند پای‌ کارِانقلاب آنهایی‌ که بالشت سرشان کوله پشتی و جعبه مهمات بود

و روانداز آن‌ها آسمانِ بیکران خدا... خواب‌هایی که با هوشیاری بود... خوابهایی که بوی باروت و آتش می‌داد! #دفاع_مقدس #هفته_دفاع_مقدس

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته