خانه ای که نانوایی رزمندگان شد...

خانه ای که نانوایی رزمندگان شد...

رهبر انقلاب: زنده نگه داشتن یاد آن بانویی که در دِه «صد خَرْو» یا هر جای دیگر در خانه‌اش ده تا تنور می زند که برای رزمندگان نان بپزد، جهاد است.

 

تصویر: خانم خیرالنساء صدخروی، از بانوان جهادگر روستای صدخرو خراسان رضوی که در ایام دفاع‌ مقدس، روستا را تبدیل به پایگاه پخت نان برای ارسال به جبهه‌ها کرد. 

#خیرالنساء‌صد‌خروی #دفاع_مقدس

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده