رفیق شهیدم

+میدونۍچرٰامیگیم‌رِفیق‌شَھید..!؟

-خیلۍکمَڪت‌میکُنِہ..!' +بَراۍاِینڪہ‌رِفیق‌روی‌رفیق‌ اثَرمیزارِھシ!' مَعرِفَت‌بِھ‌ خَرج‌میده‌وَ یہ‌روزبـِہ‌رَسـمِ‌رِفٰاقَت‌میبَرَتت پـیش‌خودش! #هفته_دفاع_مقدس

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته