همه سید علی اصغر باشیم

#هر_روز_با_شهدا_ #همه_سید_اصغر_باشیم!!

بیشتر وقت‌ها من و سید اصغر، برای گشت امر به معروف و نهی از منکر می‌رفتیم. در کارش حساس و دقیق بود. یک‌بار با هم، با ماشین در شهر دور می‌زدیم. حرف می‌زدیم و می‌خندیدیم. ناگهان سید اصغر با ناراحتی به راننده گفت: «بایست!» ....پرسیدم: «چیزی شده؟» گفت: «آن طرف رو نگاه کن، عده‌ای برای دفاع از ناموس و کشورشون توی جبهه می‌جنگن و شهید می‌شن، یک عده هم با بی‌حجابی به خون شهیدان، بی‌احترامی می‌کنن. می‌خوام برم تذکر بدم!»

خاطره ای به یاد شهید معزز سید علی‌اصغر جوادی آملی #راوی: رزمنده دلاور محمدحسن حمزه

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده