چرا کریمه اهل بیت ؟

 

چرا حضرت معصومه (سلام الله علیها) به کریمه اهل بیت معروف هستند

 

کریم واژه ی بسیار ژرفی است و معنای عمیقی دارد. آیت اللّه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرمایند که واژه ی کریم اصلا معادل فارسی ندارد. ما کریم را به معنای بخشنده ترجمه می کنیم در حالی که بخشندگی و سخاوت از لوازمات کریم بودن است. حتی در کتاب " قاموس لغت " نیز برای کریم معنی ای ذکر نشده است.

کریم و کریمه کسی است که قبل از این که چیزی درخواست کنی به تو عطا می دهد. این بانو کریمه ی شفیعه ی معصومه است.

در شرح حال آیت الّله مرعشی نوشته شده که ایشان چهل سال اولین زایر حضرت معصومه بوده اند و همیشه نماز شب خود را در حرم حضرت می خواندند. حتی در زمستان های سرد و پر برف هم باز به هر ترتیب به حرم می آمدند.

در شرح حال آمده که وقتی می خواستند دخترشان را شوهر دهند پول تهیه جهاز را نداشتند. دو سال بود که خانواده داماد برای بردن عروسشان به ایشان مراجعه می کردند و آقای مرعشی بهانه می آوردند.

آخر یک بار خانواده داماد آمدند و اصرار کردند که هفته بعد عروس را می برند. گفته شده آقای مرعشی همان موقع لباس پوشیدند و به حرم رفتند و خدمت خانم عرض کرده بودند که عمه جان آبروم داره میره چرا کمکم نمیکنی بعد به خانه برگشته بودند و خوابیده بودند. در خواب (یا شاید مکاشفه بوده) می بینند که درب خانه را می زنند، خودشان می روند در را باز می کنند و می بینند که حضرت معصومه (سلام الله علیها) پشت در هستند.

حضرت می فرماید:آقای مرعشی کی ما تو را فراموش کردیمتو از روزی که به قم آمدی زیر نظر ما بوده ای. ما همیشه مراقب احوال تو هستیم و هیچ وقت تو را به حال خودت رها نکرده ایم.

بعد حضرت مبلغی را درآوردند و به آقای مرعشی دادند. آقای مرعشی از خواب که بیدار شدند و دیدند که پول در دستشان است و مقدار آن همان قدری است که برای تهیه جهاز احتیاج داشته اند.

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده