مردانگی در امانتداری.....

مردانگی در امانتداری.....

:روزی مردی نزد امام سجاد(ع) آمد و گفت:
فلان شخص شما را به گمراهی و بدعت منسوب می کند!
امام سجاد(ع) در پاسخ فرمودند:
حرف هایی که در مجلس_خصوصی زده می شوند،امانت هستند و تو رعایت حقّ مجلس خصوصی آن مرد را نکردی.
و حقّ من را نیز مراعات نکردی؛ زیرا از برادرم مطلبی را به من رساندی که از آن خبر نداشتم!
زنهار که غیبت کسی را نکنی.

طبرسی، الاحتجاج، ج۲، ص۳۱۵

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته