نفاق بدتر از کفر

نفاق بدتر از کفر

«اِنَّ اللّهَ جامِعُ الْمُنافِقینَ وَالْکافِرینَ فى جَهَنَّمَ جَمیعاً.» النساء ۱۴۰

ترجمه: «به يقين خداوند منافقان و كافران را همگى در دوزخ گرد خواهد آورد.»


نفاق چیزى جز کفر باطنى و ایمان ظاهرى نیست و از آنجا که سعادت و شقاوت انسان در گرو حقایق باطنى است، منافقین که در باطنشان کفر وجود دارد در زمره کفّار به شمار مى‌روند و حتى به یک لحاظ از کفار بدترند، زیرا؛ نقاب بر چهره زده و در پشت اسلام ظاهرى سنگر گرفته براى مردم شناخته نمى‌شوند و ضررشان بر جامعه اسلامى بیشتر است. نفاق چیزى جداى از کفر به شمار نمى‌آید و در حقیقت آنچه هست یا کفر است یا ایمان. چون در واقع، به وجود آورنده ارزش اخلاقى،همان واقعیتهاى نفسانى است که در دو حقیقت نامبرده خلاصه مى‌شود و از اینجاست که منافقان هم در زمره کفّار بحساب مى‌آیند.

اخلاق در قرآن جلد ۱ صفحه ۱۳۲
ترجمه آیه از آیت الله مشکینی

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده