​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

تربیت دینی فرزندان درس اول

صوت درس اول در لینک زیر قابل  گوش دادن میباشد

https://drive.google.com/file/d/1wn9k4VFFoVPsrSHDcdJBHYJzcp2yAh24/view?usp=sharing 

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده