مرگ با شمشیر یا مرگ در بستر؟

مرگ با شمشیر یا مرگ در بستر؟

به نام خداوند بخشنده مهربان

#امیرالمومنین امام #علی علیه السلام می فرمایند:

والذي نفس ابن ابي ابيطالب بيده لالف ضربه بالسيف اهون علي من ميته علي الفراش.

: قسم به کسي که جان فرزند ابي طالب در دست اوست، هزار ضربه شمشير بر من آسانتر از مرگ در بستر است.

بحار الأنوار، ج 97، ص 40

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته