شعر امام زمان اقاییی

مام_زمان

تقوا کمیتش بی حضورت لنگ مانده
از این جهان آقا فقط نیرنگ مانده

بر یازده معصوم دنیا ظلم را دید
بر صفحه تاریخ ما این ننگ مانده

شوق ظهورت نیست در راس دعاها
اما به ظاهر ندبه ها پر رنگ مانده

خالیست جای بندگان وقت مناجات
ادعیه رفته جای آن آهنگ مانده

امروز هم دعوا سَر نام علی هست
آقا نیا اینجا هنوز این جنگ مانده

باید به خود آیم که دیگر می شود دیر
چون تا ظهورت یار وقتی تنگ مانده

ای ریسمان آمده از سمت بالا
چیزی ندارم در بَر اما، چنگ مانده

حامد آقایی
 

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده