در دفاع از پیامبر اعظم(ص) 

 

در دفاع از پیامبر اعظم(ص) 

فتنه ی غرب تمامی که ندارد یاران
شعله ی کینه به دلها بگذارد یاران

فتنه ی غرب شرارت به جهان آورده 
بهر هر فصل دل انگیز خزان آورده

فتنه ی غرب جنایت به جهان باشد و بس
ظلم و آشوب کران تا به کران باشد و بس

فتنه ی غرب حقوق بشری نشناسد 
بجز از آتش و شور و شرری نشناسد 

این سرانند که سر برده به کار دگران 
تیغ هر فتنه بود در کف این خیره سران

کید ابلیس ازین فتنه گران می آید 
آنچه آید به سر از خیره سران می آید 

این جسارت که به قرآن مبین شد یاران
داغ با شعله ی سوزنده قرین شد یاران

بار دیگر به زبان آمده اند اهل فساد 
آتش فتنه بپا گشته ازین ظلم و عناد 

گرچه این فتنه ز اندیشه ی ناپاک بپاست 
ساحت قدسی پیغمبر اعظم برجاست 

بس که شخصیت احمد بود از حد بیرون 
نتوان قدر پیمبر شکند خصم زبون 

این مقامی ست که شیطان نتوان فهمیدن 
بشود کور هر آن کس نتواند دیدن 

سخن فتنه گران باب تکدُر باشد 
گوش ما از سخن بی خبران پُر باشد 

خیز ، صهیون به خدا فتنه گری قهار است 
پشت این صحنه نهان چهره ی استکبار است 

نگذاریم که این غائله گرداب شود 
و اهانت به رسول مدنی باب شود 

کیست پیغمبر اعظم که چنین می تابد 
مثل خورشید درخشان به زمین می تابد 

کیست پیغمبر اعظم که وجودش نور است 
آن چنان نور که از چشم یقین می تابد

کیست پیغمبر اعظم که چنین ارزنده 
روی انگشتری دل چو نگین می تابد 

کیست پیغمبر اعظم که برای انسان 
از بیانش همه قرآن مبین می تابد 

کیست پیغمبر اعظم که شبیه خورشید 
مهر جاوید نگاهش به جبین می تابد

کیست پیغمبر اعظم که ز گلهای لبش
عطر امید به دل های حزین می تابد

کیست پیغمبر اعظم که در آئینه ی دل 
عشق با مهر و مهش گشته قرین ، می تابد

کیست پیغمبر اعظم که به هستی «یاسر» 
آفتاب رخ زیباش ببین می تابد 
**
محمود تاری «یاسر»

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته