حضرت زینب سلام الله علیها

 

حضرت زینب سلام الله علیها
#اسارت
#علی_انسانی

رنجیده ای مگر که رخ از من نهان کنی
یا خواهی آنکه صبر مرا امتحان کنی

ای ماه آسمان ولایت، حسین من
آخر کجا رواست که جا بر سِنان کنی

کردی عیان به خلق که قرآن ناطقم
دیگر چه حاجت ست که آن را بیان کنی؟

خوانند خارجی همه ما را بخوان بخوان
شاید که رفع تهمت و زخم زبان کنی

لب هاچوچوب خشک بهم میخورد چرا؟
گویا که زیر لب گله از ساربان کنی

خواهی که آفتاب نتابد به خواهرت
کز مرحمت سرت به سرم سایبان کنی

مهمان خصم می شوی و گو چه می شود
خود را شبی به خواهر خود میهمان کنی؟

سالار کاروان غم، ای شاه! از چه رو
امشب نگاه بر عقب کاروان کنی؟

شاید که نازدانه ات افتاده از شتر
خواهی که با خبر ز وی ام این زمان کنی

«انسانیا» مپوی به غیر از ره حسین
تا نام خویش را به جهان جاودان کنی

 

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده