مدح حضرت معصومه(س)

خانه‌ای که سایه‌اش موسی‌ابن جعفر می‌شود

خوشبحال آنکه در این خانه دختر می‌شود

از زیارت نامه‌ات پیداست بیش از آن ، رضا

از مقاماتت بگوید خلق کافر می‌شود

از سفارش‌های آقایم رضا فهمیده‌ام

خوشبحال هرکه  با تو  او برادر می‌شود

باورش سخت است اما باورِ ما هست که..

 زائرت با زائرِ زهرا برابر می‌شود می‌شود

ام‌ابیها هرکه نامش فاطمه است

دختر این خانه هم یک روز مادر می‌شود

در مقام زائرانت دیده‌ام این شأن را

هرکه از قم می‌رود مشهد کبوتر می‌شود

تکه سنگی بودم و گفتند باید قم روی

سنگ اگر عاشق شود در صحن مرمر می‌شود

می‌شود مرمر ولی نه ، چند وقتی  بگذرد

زیر پای زائران یک تکه  گوهر می‌شود

دانش‌آموز آمدند و عاقبت مرجع شدند

سنگ هم اینجا بیاید عاقبت زر می‌شود

هر کویری  که تو را فهمید می‌گردد بهشت

هر بهشتی  که به تو دل داد قمصر می‌شود

گاه در مشهد زمانی قم زمانی شهر‌ری

خوشبحال ما که با تو عمرِ ما سر می‌شود

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته