مدح حضرت معصومه(س)

ازآن زمان که قم حرم اهل‌بیت شد

 این شهر سفره‌ی کرم اهل‌بیت شد

آن را به "عش آل‌محمد" شناختند

پس بین شهرها علم اهل‌بیت شد

دست کسی که طالب علم محمدی‌ست

در نشر معرفت قلم اهل‌بیت شد

شد خاک شوره‌زار شفابخش اهل‌دل

وقتی تبرّک قدم اهل‌بیت شد

در جشن روی شادی و در سوگ روی حزن

آیینه‌دار شوق و غم اهل‌بیت شد

اول برای حضرت معصومه شعر گفت؛

هر شاعری که محتشم اهل‌بیت شد

هرکس که زائر حرم این کریمه بود

از دوستان محترم اهل‌بیت شد

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته