مدح حضرت معصومه(س)

باز است از حریم تو چندین در بهشت
هم دختر بهشتی و هم خواهر بهشت

قم در هجوم حادثه ها ایمن از بلاست
پر کرده دور شهر تو را مرمر بهشت

در انحنای چشم همه جلوه می کند
در این حریم زاویه ی دیگر بهشت

از لطف حوض توست اگر منعکس شده ست
در چشم خلق صورت واضح تر بهشت

در ساحل مرام تو پهلو گرفته ست
افتاد اگر کنار حرم لنگر بهشت

روزی اگر به دیدن تو قد علم کند
اصلا بعید نیست بسوزد پر بهشت

از آن زمان که قم حرم اهل بیت شد
تشبیه شد به صحن تو سر تا سر بهشت

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده