شعر شهادت امام صادق علیه السلام

افتاده خزان در چمن حضرت صادق
یثرب شده بیت الحزن حضرت صادق

افسوس که از آتش زهر ستم خصم
شد آب تمام بدن حضرت صادق

بالله قسم اهل مدینه نشنیدند
جز حرف خدا از دهن حضرت صادق

افسوس که دیگر عرق مرگ نشسته
بر برگ گل یاسمن حضرت صادق

سر تا به قدم گوش شده شهر مدینه
در آرزوی یک سخن حضرت صادق

جا دارد اگر در غم آن پیکر رنجور
خون گریه کند پیرهن حضرت صادق

مسموم شد از زهر، ولی زیر سم اسب
پا مال نگردید تن حضرت صادق

گردید در غصه به روی همگان باز
شد بسته چوبند کفن حضرت صادق

قبر و حرم و زائر او هر سه غریبند
در شهر و دیار و وطن حضرت صادق

مدعی همه گریان حسینند اگر چه
گریند به یاد محن حضرت صادق

گل باغ پیمبر واویلا واویلا
به غربت شده پرپر واویلا واویلا

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته