تاج امامت

 

تاج امامت

امشـــب جمــــال انور مهـــر دل‌آرا ديــدنی است
تـــاج امــــامت بر ســـر مهدی زهرا ديــدنی ‌ا‌ست
رخــــسار زيبای حـــسن، يــوسف‌رخ گــل پيرهن
شـــکّر دهن، شيـــرين‌سخن، ‌مــاه دل‌افزا دیدنی است
آيـــــد صــــدای همـــهمه، ‌شـــور و نـوا و زمزمه
جشــــن امامـــت با صفـــا، ‌بزم تولّا ديـــدنی‌ است
ابـن امــام عسکـــری،‌ پـــوشيده رخـــت سـروری
خـــدّام او حـور و پَــری،‌ آن درّ يکتـــا ديدنی‌ است
شـــد وقت مدح و منقبـــت، گویيـــد بـر هـم تهنيت
بر ‌تخـــت عزّ و‌ مکـرمت، خورشيد رخشا ديدنی‌ است
امشـــب ملائک صف‌ به ‌صف، ‌در خدمت صاحب‌زمان
تبريــــک‌گويان يک‌ به ‌يک، تعظيـم آنها ديدنی‌ است
امــشب زمين و آسمـــان، ‌روشـــن ز نور مهــدوی
عيش ‌و طرب، ‌وجد و شعف در ‌عرش اعلا ديدنی‌ است
امشــب خـــدای ذو  المنـن، ‌بــاشـد عناياتش فزون
الطـــاف و مهــــر ايــزدی بر پير و بُرنا ديدنی ‌است
فـــرياد‌ يـا ‌صــاحب زمان، بشنو کنون با گـوش‌ جان
شوق و نشاط شيعيان، ‌لــبخند مـــولا ديــدنـی‌ است
قُمـــری ‌چــو بلبل نغمه‌‌خوان، پرپر زنـان، شادی‌کنان
پـــرواز مرغ خوش‌نوا، در کــوه و صحرا ديدنی است
امــشــب عزيز فاطمـــه، مشکــــل‌گشـایی مي‌کند
بـــر دشت خواهــش‌های ما، بارانِ اعطا ديدنی‌ است
امشـــب امـــام راستين، دارد نظــــر بر مؤمنــيـن
بـــر «محسـن صافی» يقيـن، ‌بذل هدايا ديدنی‌است

محسن صافی گلپایگانیش

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته