اشعار وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها – علی صالحی

اشعار وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها – علی صالحی
 
از درد غربت داشت کوثر گریه میکرد
زهرا به روی قبر مادر گریه میکرد
 
خاک مزار مادرش را میگرفت و
با دست خود میریخت بر سر گریه میکرد
 
یاد گذشته یاد آینده برای
این مادر و دختر، پیمبر گریه میکرد
 
گرم تماشای عزاداری آنها
یک گوشه ای آرام حیدر گریه میکرد
 
تکرار شد این قِصه اما در دل شب
این بار زینب زار و مضطر گریه میکرد
 
بر روی قبر مخفی مادر به یاد
آن شعله ها و یاس پرپر گریه میکرد
 
وقتی که خون تازه از مسمار میریخت
انگار بر حال علی در گریه میکرد
 
دست خدا را دست بسته میکشیدند
زهرا به مظلومی شوهر گریه میکرد
 
صیادها با تازیانه حمله کردند
کوچه قفس بود و کبوتر گریه میکرد
 
یک روز هم زینب به زیر تازیانه
در قتلگه پیش برادر گریه میکرد
 
وقتی که طفلان بین آتش میدویدند
بر نیزه چشم آب آور گریه میکرد
 

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده