عسکری لقب شعر امام حسن عسگری

 

عسکری لقب

سلام ما به توو سامراي اطهرتو
سلام ما به حرمخانه ی معطرتو

سلام برتو و برحُرمتت که جبرائیل
جبین گذاشته برآستانه ی درتو

سلام ما به تو ای عسکری لقب، که خدا
نهاده خیل ملک را معین وعسکر تو

سلام ما به شکوه و به شوکت وقدرت
که آگه است ازاین قدر و جاه داور تو

قسم به عمرکمت ای گل بهشت رسول
دوباره زنده شده یاد عمر مادرتو

سلام ما به دل پاره پاره ات هردم
سلام اهل سماواتیان به پیکرتو

سلام مابه تو و آن گُلی که از داغت
شررگرفته دل او کنار بسترتو

ز بس که رعشه به جانت فتاده بود از زهر
به دست او شده سیراب لعل اطهر تو

صدای آیه ی امن یجیب می آید
به پاس آن گل درد آشنا و مضطر تو

برای روز ظهورش تو خود دعایی کن
که مستجاب شود هر دعا زمحضر تو

به روز حشر «وفایی » کجا غمی دارد
اگر که ثبت شود نام او به دفتر تو


#حاج_سید_هاشم_وفایی

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته