شعر جهادی -سرکار خانم وافی

با عشق تقدیم به مدافعان حرم :

از زیر قرآن رد شد و دستی تکان داد/ رفت و مسیر آسمان ها را نشان داد// رفت و به چشمان پدر یک جرعه شبنم/ رفت و به مادر یک بغل رنگین کمان داد// بابا برایش نذر کرد و اشکها ریخت/ حتی عصایش را به مردی ناتوان داد// با شمعدانی های خانه درددل کرد/ گنجشک ها را با محبت آب و نان داد// خواب عزیزش را شبی دید و پس از آن/ دار و ندارش را به دست آسمان داد// آن شب خدا جان پدر را زیر و رو کرد / وقتی به مادر سینه ای آتشفشان داد// مادر هزاران بوسه بر تسبیح او زد/ سجاده ی او را نشان این و آن داد// بر روی سنگ قبر او تنها نوشتند : / در رزمگاه عاشقی خوب امتحان داد// حتی وصیت نامه اش هم غرق خون بود/ اینگونه باید در مسیر عشق جان داد// از کربلا تا شام راهی شد که تنها/ با اشک زینب شرح آن را می توان داد.‌‌..

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده