اشعار ویژه ولادت امام علی علیه السلام

مکه شده «یاعلی» ‌جان کلامش

کعبـه طـواف آورد دور امامش

هستی احمد

جان محمّد

حقیقت کوثر و قرآن و تبارک

لیلۀ میـلاد تـو بر خدا مبارک

یا مولا یا مولا خوش آمدی یا مولا

ای حجر امشب ببوس دست علی را

دسـت علـی حجـت لم‌یزلی را

بـا مــدد هــو

ذکــر علـی گو

ذکر علی بر همگان بود عبادت

خاصه در این لیلۀ میلاد ولادت

یا مولا یا مولا خوش آمدی یا مولا

****

فاطمـه امشب ببیـن روی خدا را

می‌شنوی از حق این طرفه ندا را

مــادر مــولا

غــرق تجــلا

خدا در رحمت خود بر تو گشاده

که نام فرزند تـو را علی نهاده

یا مولا یا مولا خوش آمدی یا مولا

****

از حجرالاسـود آید این ترانه

صاحب‌خانـه شـده وارد خانه

حرم، حرم شد

بحـر کرم شد

ندا رسد از طرف رکن یمانی

روی علی بود کتاب آسمانی

یا مولا یا مولا خوش آمدی یا مولا

****

ای حرم از انبیـا دل ببر امشب

بر گل روی علی کن نظر امشب

بیـت هـدایـت

غــرق ولایت

خاتـم انبیـا! ببیـن روی علی را

از حرم امشب بشنو بوی علی را

یا مولا یا مولا خوش آمدی یا مولا

لالـۀ دسـت خــدا در چمــن آمد

بـوی گل و سـوسن و یاسمن آمد

امـــام قـــرآن

تمـــام قـــرآن

گوهر وحی از نفست فشان علی‌جان!

سورۀ مؤمنون بخوان بخوان علی‌جان!

یا مولا یا مولا خوش آمدی یا مولا

****

ختم رسل خنده‌زن از دل و از جان

بوسـه زنـد بـر لب قاری قرآن

گـل بفشانیـد

بـا هـم بخوانید

مدح علی از لب شیرین محمّد

علی بـود تمامـی دیـن محمّد

یا مولا یا مولا خوش آمدی یا مولا

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده