شعر میلاد امام عسگری علیه السلام

 
 

 

 

 

 

 

آنقدر آمدند و گرفتارتان شدند
خاک شما شدند و هوادارتان شدند
 
زیباترین اهالی دنیای عشق هم
یوسف شدند و گرمی بازارتان شدند
 
لطف شماست اینکه تمامی انبیا
بالاتفاق سائل دربارتان شدند
 
آنها که پای منت چشم کریمتان
بی سر شدند تازه بدهکارتان شدند
 
این بالهایی که زیر بت عشق سوختند
خاک تبرک در و دیوارتان شدند
 
نفرین به آنکه مهر تو را سرسری گرفت
یا آنکه حاجت از حرم دیگری گرفت
 
ای جلوه خدایی بی انتها حسن
خورشید روشن سحر سامرا حسن
 
بی تو عبودیت به خدا بت پرستی است
نور خدا مکمل توحید ما حسن
 
امشب عروج زخمی بال مرا ببر
تا سامرا ، مدینه ، نجف ، کربلا ؛ حسن
 
در بین خانواده زهرای مرضیه
باید شوند تمام علی زاده ها ؛ حسن
 
زنجیره ی محبت زهراست دین من
با یک حسین و چار علی و دوتا حسن
 
سوگند میخوریم خدا لشگری نداشت
روی زمین اگر حسن عسگری نداشت
 
آنکه مرا فقیر حرم میکند تویی
یک التماس پشت درم میکند تویی
 
آنکه در این زمانه ی بی اعتبارها
با یک سلام معتبرم میکند تویی
 
آنکه برای پر زدن سامرایی ام
هرشب دعا برای پرم میکند تویی
 
آنکه مرا برای خودش خانه خودش
با یک نگاه ، در به درم میکند تویی
 
آنکه تو را همیشه صدا میکند منم
آنکه مرا همیشه کرم میکند تویی
 
شکرخدا گدای امام حسن شدم
خاکی ترین کبوتر باغ حسن شدم
 
تو کیستی که سائل تو جبرئیل شد
دسته فرشته پای ضریحت دخیل شد
 
تو کیستی که جدّ نجیب پیمبرت
مهر تو را به سینه گرفت و خلیل شد
 
تو کسیتی که حضرت موسی عصا به دست
ذکر تو را گرفت اگر مرد نیل شد
 
اصلی که پا گرفت بدون تو فرع فرع
فرعی که پا گرفت کنارت اصیل شد
 
تنها خدا به خانه ی تو آفتاب داد
بعدا تمام زندگی ات نذر ایل شد
 
امشب دعا کنید ظهوری کند مرا
تا اینکه میهمان حضوری کند مرا
 
امشب دعا کنید بیاید نگار ما
آیات روشنایی شبهای تار ما
 
امشب دعا کنید بیاید در این خزان
فصل گلاب فاطمه فصل بهار ما
 
امشب دعا کنید بیاید گل خدا
تا اینکه این بهار بیاید به کار ما
 
امشب دعا کنید بیاید ز راه دور
مرکب سوار آل علی تک سوار ما
 
آنکه اگر نبود دلم فاطمی نبود
حتی نبود سجده ی سجاده یار ما
 
زهرا هنوز دست به پهلو کند دعا
زهرا کند دعا که بیایی کنار ما
 
 

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده