شعر شهادت امام حسن و امام رضا

 • خدا کند که دروغی بزرگ باشد این
  من اعتماد ندارم به حرف طالع بین
  نشسته اند کمان های بیوه آماده
  گرفته اند کمین تیرهای چله نشین
  دوباره کوچه دوباره کسی ز اهل کساء
  دوباره فتنه ی شیطان دوباره غصب زمین
  و باز شد دهن یاوه ای و حرفی زد
  و پخش شد همه جا بوی غُدّه ای چرکین
  و این هم از برکات حضور یک زن بود
  زنی که شوهر خود را نمیکند تمکین
  جنازه نیست، نمرده است، زنده است، چرا؟
  برای این که امام است و بس، برای همین
  برای این که نفس می کشد بدون هوا
  برای این که قدم می زند بدون زمین
  چقدر جای رطب ها و جای او خالی ست؟
  کنار دست پر از هیچ سفره ی مسکین
  به عزت و شرف لا اله الا الله
  به خیر ختم نشد این مراسم تدفین
  عزیز کرده ی یعقوب، غارت گرگ است
  قسم به سوره ی یوسف قسم به بنیامین

  وحید قاسمی ... اشعار مدح و مرثیه امام حسن مجتبی علیه السلام
۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده