شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا

 • شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا ( علیه السلام )
  ***
  اینکه از زهر جفا جای به بستر دارد
  طشتی از خون دل خویش برابر دارد
  چشمهایش به در و منتظر آمدنیست
  زیر لب زمزمه مادر مادر دارد
  جگرش سوخته از یک غم و یک غربت نیست
  داغ ارثی ست که در سینه مکرر دارد
  زهر تنها کس و کار دل او گشت اگر
  یادگاریست که از کینه همسر درد
  پیش چشمش که توانسته بروی منبر….
  ….رود و دست به سبّ پدرش بردارد؟
  لحظه های سفرش در بغلش می گیرد
  چادری را که بوی یاس معطر دارد
  آرزو داشت نمی دید در آن کوچه تنگ
  مادرش روی زمین لاله پرپر دارد
  گفت با گریه حسین جان... تو دگر گریه مکن
  که حسن میرود و سایه خواهر دارد
  آه... لایوم کیوم تو که در صحرا کیست
  جسم صدچاک تو از روی زمین بردارد

  شیخ رضا جعفری ... اشعار شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام
۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته