شعر کاروان اسرا

#حضرت_زینب علیهاالسلام
#کاروان_در_شام
#غزل 

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده