شعر جوانان حضرت زینب

#جوانان_حضرت_زینب علیهاالسلام
#غزل
   

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده