شعر امام رضا

چه میشود نگهی هم بما کنی اقا
مرا  برای  غلامی  سوا کنی اقا

چه میشود که شبی هم میان خلوت خود
فقط  بخاطر  زهرا  دعا کنی  اقا

فراق تو همه درد است ای طبیب دلم
چه میشود که تو دردم دوا کنی اقا

گرفته ای ز همان روز ابتدا  دستم
گرفته ای و محال است رها کنی اقا

بدان امید دهم جان که روز رستاخیز
میان  آن  همه من را صدا کنی اقا

چقدر گریه کنم من میان روضه ی تان
که  زائر  حرم  کربلا کنی  اقا

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته