شعر مولودی

.


#سرود_مسجدی
#میلاد_امام_رضا
#حاج_رضا_یعقوبیان


ایام ولادت دل من کرده هوایت
مهمان شوم از لطف تو در صحن و سرایت
یا ضامن آهو(۳)

بر ما بدهد پرچم تو بوی حریمت
حل کرده همه مشکل من دست کریمت
یا ضامن آهو

در تحت لوای تو ام ای نور خدایی
بر درد همه خلق تو دارو و دوایی
یا ضامن آهو

ای نور خدا آینه ی پنج تنی تو
ما ذره و خورشید به هر انجمنی تو
یا ضامن آهو

شهر تو و ایوان تو چون خلد برین است
این صحن و سرا جنت ما روی زمین است
یا ضامن آهو

برشیعه ی توصحن وسرای تو بهشت است
صحبت ز بهشت در حرم پاک تو زشت است
یا ضامن آهو

شرمنده ی لطف تو و احسان تو هستم
مولا تو کرم کرده‌ای مهمان تو هستم
یا ضامن آهو

چون فاطمه مولای جهان خیر کثیری
مهمان تو گردیده که دستم تو بگیری
یا ضامن آهو

تو شاه خراسان و غریب الغربایی
مولای دو عالم تو معین الضعفایی
یا ضامن آهو

ایام ولادت همه دلها شده شادت
بنما نظری بر دل ما جان جوادت
یا ضامن آهو

در تحت لوای تو ام از لطف الاهم
از لطف و کرامات، رضا کن تونگاهم
یا ضامن آهو

بر من تو نمودی همه عمر لطف فراوان
بنما نظری از کرمت شاه خراسان
یا ضامن آهو

بر شیعه ی حیدر تو‌رضا یار و حبیبی
با اذن خداوند به هر درد طبیبی
یا ضامن آهو

نازد به تو تا روز جزا شیعه ی حیدر
هر زائر دل خسته شود بیمه ی حیدر
یا ضامن آهو

حق بر من مسکین ز کرم داده سعادت
دارم به تو و آل تو تا حشر ارادت
یا ضامن آهو

ای آنکه تویی در همه عمر محرم رازم
با دست تهی آمده ام غرق نیازم
یا ضامن آهو

من نوکر دربار تو و آل عبایم
ای اهل جهان ریزه خور خوان رضایم
یا ضامن آهو

هرچند که درگلشن تو من خس و خارم
مشهد شده از لطف خدا شهر و دیارم
یا ضامن آهو

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته