شعر امام رضا ولادت

 

#امام_رضا علیه‌السلام
#غزل


آسمان از ابر چشمان تو باران را نوشت
آدم آمد صفحه‌صفحه نام انسان را نوشت

آدم آمد هشت وادی دور چشمت چرخ زد
رو به گنبد کرد و آن حال پریشان را نوشت

نوح در کشتی میان موج‌های خشمگین
گوشۀ دستار خود نام خراسان را نوشت

کاسه‌ای از آب سقاخانه با خود داشتی
تا که ابراهیم در آتش گلستان را نوشت

حسن رویت ماه را در چاه پنهان کرده است
یوسف گمگشته حسب‌الحال کنعان را نوشت

گفت جبریل امین از هشتمین نور خدا
تا محمد با علی آیات قرآن را نوشت...

حیدر_منصوری

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته